15 oktober 2013

Important

Varje år flyr tusentals barn till Sverige från förföljelse, förtryck, krig, fattigdom, våld och övergrepp. Väl här får många av barnen fortsatt sina rättigheter kränkta. Barn på flykt måste få sina rättigheter tillgodosedda. Skriv under för att göra barnkonventionen till svensk lag på: unicef.se/flykt 


Every year thousands of children are fleeing to Sweden from persecution, oppression, war, poverty, violence and abuse. Once here, many of the children continued to get their rights violated. Kids on the run must have their rights respected. Log in to make the children rights convention to Swedish law on: unicef.se/flykt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar